Stavba

beton PERVIA umí hospodařit s vodou

Společnost CEMEX představuje speciální vodopropustnou betonovou směs Pervia®, která umožňuje protékání vody a používá se k provádění povrchových vrstev vozovek, parkovišť, účelových komunikací, chodníků a podobně. Konstrukce vytvořené z betonu Pervia® umožňují velmi efektivně hospodařit s dešťovou vodou a dokážou při vysoké pevnosti betonu propouštět na 1 m2 více než 500 l vody za minutu.

Na povrchu chodníků, parkovišť a dalších zpevněných ploch se díky tomu netvoří kaluže, nevzniká námraza a odpadají problémy s řešením spádů pro odvod dešťové vody. Plochy z betonu Pervia® jsou vhodné jak pro podkladní konstrukční vrstvy, například pod dlažby, sportovní nebo travnaté plochy, ale také jako finální
vrstva pro cyklostezky, silnice a parkoviště.

Tento materiál také zachovává původní vlastnosti terénu s ohledem na vsakování dešťové vody. Je ideální i pro stavbu terasy či podkladu terasy bez nutnosti spádování. Plochy realizované z betonu Pervia® propouštějí srážkovou vodu a umožňují uchovat ji v podloží či tvořit doplněk systému retencí a biotopů. Zároveň
zabraňují přímému odtoku povrchové vody do kanalizačního a říčního systému, čímž redukují nejen zahlcení kanalizace, ale také znečištění vodních toků.

Vodopropustný beton rovněž absorbuje méně tepla než běžné hutné povrchy. Mezerovitá struktura propouští zemní chlad a v kombinaci s odpařováním
vlhkosti je ochlazován povrch i okolní prostředí. Pomáhá při filtraci, pokud se na povrchu parkovišť a komunikací usazují znečišťující látky uhlovodíků a těžkých kovů, jež běžně při dešti odtékají kanalizací do potoků a řek. Mezerovitá struktura vykazuje navíc na povrchu vozovky rychlejší tání sněhu ve srovnání s nepropustnými povrchy. Vodopropustné plochy vyžadují při zimní údržbě až o 70 % méně posypových materiálů.

komerční sdělení

více na www.cemex.cz/drenazni-beton